Szkolenia

Szkolenia to pakiet kilkunastu filmów, które składają się z prezentacji oraz komentarza merytorycznego. Zawierają ekspercką analizę problemu oraz praktyczne rozwiązania – dlatego skierowane są do osób, które w szczególny sposób chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie.

Szkolenie 1

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.