Webinary

Każdy webinar, to pigułka najważniejszych informacji oraz wskazówek praktycznych.

Webinary trwają około 1 godziny, dzięki czemu kluczowe informacje i rozwiązania otrzymujesz szybko, w formie jednego filmu.

Webinar 1

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.