Konsultacja psychologiczna

Spotkanie polegające na rozmowie o zgłaszanym problemie. W tym czasie rozmawiamy o przeżywanych przez Ciebie trudnościach – o aktualnej sytuacji życiowej, wyzwaniach i kłopotach. 

W trakcie spotkań odkrywamy źródła przeżywanych trudności. Poznajemy Twoją psychikę, mocne i słabe strony, wpływ najbliższego otoczenia – dzięki czemu możemy ustalić przyczyny zgłaszanych problemów, a następnie je przepracować, szukając najlepszych dla Ciebie rozwiązań.

porozmawiajmy

Dla medyków

Wsparcie psychologiczne

Spotkanie, w czasie którego rozmawiamy o problemach występujących w Twojej pracy. Dzięki rozmowie ustalamy sytuacje i zachowania innych osób (pacjentów, personelu medycznego), które wywołują u Ciebie dyskomfort. 

Poznajemy Twoją psychikę i analizujemy Twoje zachowanie w pracy oraz reakcje na przeżywane trudności – dzięki czemu możemy ustalić przyczyny zgłaszanych problemów oraz znaleźć najlepsze dla Ciebie rozwiązania, poprawiające komfort pracy.

W trakcie spotkań rozmawiamy o Twoich pacjentach, analizując ich stan psychofizyczny i zachowanie. Dzięki czemu, łatwiej Ci jest zrozumieć ich obawy oraz podejście do procesu leczenia. 

Po Covid-19

Odzyskiwanie czucia smaku i zapachu

Spotkanie terapeutyczne, polegające na rozmowie oraz ćwiczeniach, które diagnozują zapachy i smaki, jakich nie czujesz. W trakcie spotkania poznajemy realny zakres braku czucia – co w codziennym życiu jest bardzo trudne do ustalania.  

Dzięki zdiagnozowaniu realnych braków, otrzymujesz zalecenia terapeutyczne – indywidualnie dobrane ćwiczenia rehabilitacyjne, które maksymalizują i przyspieszają odzyskiwanie czucia smaku i zapachu.

Terapia mgły mózgowej

Spotkanie polegające na rozmowie oraz wykonywaniu ćwiczeń, które pomagają w zdiagnozowaniu przyczyn oraz realnych problemów wynikających z mgły mózgowej (np. problemy z pamięcią, uwagą, językiem).

Dzięki ćwiczeniom i analizie zgłaszanych trudności, otrzymujesz indywidualnie dobrane ćwiczenia rehabilitacyjne, wzmacniające zaburzone funkcje poznawcze.

Konsultacja neuropsychologiczna

Spotkanie polegające na rozmowie oraz wykonywaniu diagnostycznych ćwiczeń neuropsychologicznych, dzięki którym ustalamy zakres problemów na polu poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Dzięki ćwiczeniom i analizie zgłaszanych trudności, otrzymujesz indywidualnie dobrane ćwiczenia rehabilitacyjne, wzmacniające zaburzone obszary codziennego funkcjonowania. 

Konsultacja neuropsychologiczna zlecana jest dla pacjentów, po urazach głowy i udarach oraz dla osób w wieku późnej dorosłości. Konsultację warto wykonać także w sytuacjach, gdy zauważymy u siebie obniżenie wydolności psychicznych (problemy z pamięcią, uwagą, językiem). Na konsultację można zgłosić także osoby bliskie, u których widzimy pogorszenie codziennego funkcjonowania poznawczego.